Instalacje grzewcze
Instalacje sanitarne
Instalacje kanalizacyjne
Instalacje wodociągowe
Instalacje gazowe
Projekty organizacji ruchu (czasowe)
Projekty organizacji ruchu (stałe)

Projekty budowlane

Wykonujemy kompleksowe projekty budowlane instalacji  i sieci:  grzewczych, sanitarnych, kanalizacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. Projekty przekazujemy inwestorowi w w formie papierowej i elektronicznej.

 

Projekty organizacji ruchu

Przygotowujemy i uzgadniamy projekty organizacji ruchu – czasowe i stałe. Nasze projekty organizacji ruchu gwarantują zawsze ograniczenie utrudnień w ruchu do minimum. Projektujemy, opiniujemy i uzgadniamy projekty organizacji ruchu (urzędy, instytucje, Policja i inne) – szybko i skutecznie.

Projekty organizacji ruchu wykonywane są w przypadku:

– remontów i przebudowy dróg

– wykonania przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych itp.

– organizacji imprez plenerowych

– lokalizacji ogródków restauracyjnych oraz tymczasowych stoisk handlowych