Inspektor nadzoru
Inwestor zastępczy
Kierownik budowy
Kierownik robót
Świadectwa charakterystyki energetycznej
Odbiory budowlane – uzyskiwanie pozwoleń
Odbiory od dewelopera
Doradztwo techniczne

Inspektor nadzoru

Pełniąc funkcję inspektora nadzoru kontrolujemy zgodność realizacji inwestycji z projektem i wydanym pozwoleniem na budowę, przepisami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Dbamy o jakość robót i wykorzystywanych materiałów. Udzielamy inwestorowi kompleksowej pomocy przy weryfikacji jakości poszczególnych etapów budowy oraz sprawdzaniu poprawności wykonywanych robót. W przypadku wykrycia wad niezwłocznie informujemy inwestora i nakazujemy wprowadzenie poprawek. Dzięki wsparciu inspektora nadzoru prace budowlane przebiegają bez błędów, inwestor nie musi dokonywać dodatkowo płatnych poprawek, a proces odbioru do eksploatacji przebiega bez opóźnień.

Inwestor zastępczy

Jako inwestor zastępczy przejmujemy obowiązki inwestora bezpośredniego w całym procesie inwestycyjnym. Reprezentujemy inwestora wobec osób trzecich, instytucji i firm biorących udział w procesie budowlanym; zapewniamy terminowy przebieg prac; sprawną realizację, weryfikujemy jakość prac budowlanych i ich zgodność z normami. Ponosimy pełną odpowiedzialność za zgodność wykonanych prac z zamówieniem – zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Inwestora.

Kierownik budowy, kierownik robót

Pełnimy funkcję kierownika budowy lub kierownika robót zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kierujemy budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i dotyczącymi bezpieczeństwa. Prowadzimy pełną dokumentację budowy (w tym dziennika budowy).

Odbiory budowlane – uzyskiwanie pozwoleń

Wspomagamy inwestora w trakcie odbiorów od strony formalnej w trakcie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. Doradzamy, pomagamy uzyskać i skompletować niezbędne dokumenty.

Odbiory od dewelopera

Reprezentujemy inwestora w trakcie odbioru mieszkań bądź budynków od dewelopera. Dzięki naszej pomocy interesy inwestora są właściwe zabezpieczone przed ryzykiem otrzymania mieszkania bądź budynku o zaniżonej jakości wykonania bądź mniejszej niż przewidziana umową wielkości powierzchni użytkowej.